Begeleider

Nederlands: Begeleider
Engels: Coach (lees ook trainer)
Afkorting: Geen. In sommige gevallen is hij/zij ook trainer en/of (team)manager.
Op sommige momenten bijgestaan door een aanvoerder/aanvoerster.
Doel: Spelers  in staat te stellen om hun mogelijkheden optimaal te gebruiken.
Veldpositie: Tijdens wedstrijd bij het 1e of 3e honk. Tijdens training bij de spelers op of nabij het veld.
Vaardigheden: Beheerst allereerst de fundamentele vaardigheden (basisvaardigheden)  t.b.v. alle spelers (posities) om deze eenvoudig en snel te kunnen uitleggen.
Training: Beheersing van vaste handelingen tot in perfectie door een langdurige (blijvende) training. De coach houdt zich bezig met de coaching van de spelers(groep).
Dit is gericht op de begeleiding van mensen om hen in positieve zin te veranderen, met de overtuiging van veranderingsmogelijkheden, die liggen tussen inzicht en gedrag!
Volledige medewerking en inzet van spelers is uiteraard een must.  
Heeft een voorbeeldfunctie en is op de hoogte van de (gedrags)regels die gelden bij de club, de bond (KNBSB) en het NOC*NSF en hanteert en voert deze als zodanig uit.

Hieronder wordt verstaan: 
Het verrichten van (bijzondere) fysieke (sportieve) handelingen.
Het uitvoeren van complexe handelingen.
Het vinden van antwoorden op vragen.
Het vinden van oplossingen voor problemen.
Het benutten van ongebruikte mogelijkheden.
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

De coachvormen die voornamelijk worden toegepast zijn:

Compentatieve coaching.
Immediate coaching.
Kindercoaching.
Managing coaching.
Persoonlijke coaching.
Provocatieve coaching.
Systematiche coaching.
Teamcoaching.

Bekijk hier een filmpje over goed trainerschap.