Beleid van Diensten en Beurten

Zonder kantine geen natje en droogje voor onze bezoekers en dus ook geen inkomsten!
Zonder Umpire (scheidsrechter bij honk- en softbal) geen wedstrijd!

Op deze pagina vind je het beleid en de uitleg m.b.t. de Diensten & Beurten.
Op de hoofdpagina (in de zgn. header) van de website staat het overzicht van de wedstrijden en de daarbij behorende (k
antine)diensten en (umpire)beurten.

Zo zie je gelijk wie er een scheidsrechterbeurt heeft en wie kantinedienst.

In het clubhuis ligt tevens een lijst compleet met telefoonnummers, mocht men contact met je moeten opnemen.
Die publiceren we hier uiteraard niet.
Fantastisch om te weten toch!

Uitgangspunten
Vóór de start van de oefenwedstrijden zijn ALLE D&B’s ingevuld
Vóór de start van de competitie zijn ALLE D&B’s ingevuld
Dan is het voor een ieder van begin af aan duidelijk hoeveel beurten hij of zij draait in het seizoen, en dat ook alle beurten daadwerkelijk zijn ingevuld.

 

Methode van diensten en beurten
Sturing door de D&B coördinator vanaf het moment dat de oefenwedstrijden en/of competitie bekend is.
Op- en of aanmerkingen komt van de coaches tijdens het coachoverleg waar de D&B coördinator bij aanwezig is.
Voorafgaand aan de aanvang van de zaaltrainingen en ruim voor start competitie.

In principe scheidsen de 'hogere’ teams de lagere teams.
Softbalteams draaien zoveel mogelijk kantinediensten.
Bij de jeugdteams (beeball t/m junioren) staan er ouders in de kantine (zo creëren we meer betrokkenheid en meer vrijwilligers)

Er is geen urenschema meer!
Dat zorgde er helaas voor dat iedereen kantinediensten ging draaien.

We hanteren nu het volgende: 1 wedstrijd = 2 beurten (1 beurt scheidsrechter, 1 beurt kantine).
Met meer personen kantine draaien of scheidsen mag uiteraard, maar dit geldt als 1 beurt in zijn geheel.
Beurten worden niet geteld per persoon, maar per team.
Het is dus een
TEAMVERANTWOORDING.
 

Het is geen verplichting richting coaches om te bellen, en geen verplichting richting degene met een beurt om te melden dat hij of zij komt.
Maar het is wel mogelijk!

Vraag geen geld voor diensten en beurten!

Eventuele sancties (boetes e.d.) worden geregeld vanuit wat door het bestuur en de vereniging (reglement) is ingesteld.
Dit is niet een verantwoordelijkheid van de D&B coördinator, maar die van het bestuur.

Onze D&B coördinator maakt in nauwe samenwerking met onze wedstrijdsecretaris een schema, en stuurt dit door aan de coaches van de teams.

De D&B coördinator vult GEEN diensten in voor personen.
Hij heeft enkel contact met de coaches van de teams.

De coach draagt zorg voor het doorzetten van het schema naar de teamleden (of ouders van teamleden bij jeugdteams).
Aan hen de taak om aan te geven welke Diensten en Beurten zij gaan vervullen.
De coach stuurt de compleet ingevulde lijst terug aan de D&B coördinator.
De coach is dus het aanspreekpunt en verdeelpunt van de beurten.
De leden sturen dus geen mails aan de D&B coördinator.
Hierna wordt het schema op de website gepresenteerd zodat allen kunnen zien wie er in de kantine staat en wie de leiding heeft over de wedstrijd.

Als allen hun steentje bijdragen, dan komt het zeker goed.
Het systeem werkt goed, zolang een ieder zich aan de afspraken houd en daadwerkelijk komt opdagen.
We gaan er van uit, dat allen zijn of haar beurten nakomen en dat het clubhuis (kantine) open kan en de wedstrijden geleid worden door enthousiaste (onpartijdige) umpires.

Hou de vlag van Holy hoog.
Laat je club niet in de steek!

Mocht je onverhoopt niet kunnen, laat dat dan op tijd weten aan de D&B coördinator, maar je regelt zelf vervanging!
(dat doen wij namelijk niet)
Zo kunnen we met z'n allen het verschil maken.

Houd er rekening mee dat dit schema onderhevig is aan wijzigingen!

Controleer regelmatig de website en/of de app.
Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk geplaatst, maar houd er rekening mee dat dit ook door vrijwilligers wordt gedaan en men niet altijd in staat is dit per ommegaande te doen!
Op de dag van de wedstrijd zelf zal de coach van het desbetreffende team contactpersoon zijn, indien een wedstrijd niet doorgaat, wordt verschoven of misschien later aanvangt.

UMPIRE:
De Umpire wordt bij de wedstrijden minimaal 15 minuten voor aanvang (in degelijk tenue*) verwacht bij de thuisplaat op het veld.
Hij houdt in ieder geval rekening met de door de bond gestelde regels m.b.t. kleding (degelijk, netjes en juiste kleding), uitrusting (1e- en 3e honkcoaches zijn verplicht een coachhelm te dragen, juiste knuppels) en administratie (spelerspassen verplicht vanaf 2017) betreffende de teams.
Controleer vooraf het veld en bijbehorende omgeving (dug-outs, hekwerken, backstop).
De desbetreffende informatie m.b.t. het nieuwe digitale systeem ('sportlinked') vind je
hier.
De umpire verlaat het terrein pas als de noodzakelijke (digitale) administratie is voltooid.
(*beschermende kleding: masker, bodyprotector, legguards, veldschoenen met stalen neus en, toque)

KANTINE: 
De coach van het thuisspelende team, draagt zorg voor het openen (en sluiten) van de kantine, ten tijde van de aanwezigheid van het lid of leden van de kantinedienst,
tenzij een lid in het bezit is van de sleutel en code om deze zelf te openen.
Clubhuis niet openen als er geen toezicht is!
(toegang toiletten mogelijk maken)

Leden die kantinedienst draaien zijn bij jeugdwedstrijden minimaal een half uur van te voren aanwezig.
(Beeball, Pupillen, Aspiranten, Junioren)
Bij seniorenwedstrijden is dat minimaal één uur vooraf.
(Honkbal 2, HGC en de Softbalteams)

De kantinedienst is één uur na de wedstrijd beëindigt tenzij allen het terrein eerder hebben verlaten.
Stel de coach van het thuisspelende team op de hoogte dat de dienst is beëindigd en natuurlijk ook netjes het aanwezige publiek.
Ga niet zomaar weg!
Langer blijven is toegestaan, rekening houdend met het afsluiten van de kantine (coach aanwezig om af te sluiten of sleutel zelf in bezit)

Alle informatie m.b.t. het zetten van koffie en het draaien van de kantinedienst staan beschreven in de kantine (draaiboek ligt in keuken).

Mocht je niet eerder een kantinedienst hebben gedraaid, geef dat dan tijdig door aan de D&B coördinator!
Hij zorgt ervoor dat men door vakkundig getraind personeel wordt geïnstrueerd en op weg geholpen.

Succes en een heel fijn, sportief seizoen namens allen.

Wat wordt er van je verwacht tijdens het draaien van een kantinedienst? Dat lees je hier.
Wat wordt er van je verwacht tijdens het draaien van een umpirebeurt? Dat lees hier.

Het schema aangaande de tijden, wie ze draaien en waar ze worden gehouden staat hieronder.
Let op!
Ook tijdens trainingen kan de kantine open, echter is de coach daarvoor verantwoordelijk,
tenzij is afgesproken wie de kantine beheert tijdens de trainingen.

In het competie-overzicht op de 

Team Vooraf  Tijdens Na Kantinedienst Umpire Waar (THUIS) wedstrijden
Rookies HGC 1/2 uur Max. 1 uur 1/2 uur Ouders Zie competitieoverzicht  Zie competitieoverzicht 
Pupillen HGC-2 1/2 uur 1 1/2 uur 1 uur Ouders  Zie competitieoverzicht  Zie competitieoverzicht
Pupillen HGC-1 1/2 uur 1 1/2 uur 1 uur Ouders Zie competitieoverzicht  Zie competitieoverzicht
Aspiranten 1/2 uur 1 1/2 uur 1 uur Ouders Zie competitieoverzicht  Zie competitieoverzicht 
Junioren 1 uur 2 uur 1 uur Ouders Zie competitieoverzicht  Zie competitieoverzicht 
Honkbal 2 1 uur 2 uur 1 uur Els van Dijk Zie competitieoverzicht  Zie competitieoverzicht 
HGC (selectie) 1 uur duur wedstrijd 1 uur Zie competitieoverzicht Zie competitieoverzicht  Zie competitieoverzicht
Softbal Heren 2 1/2 uur 1 1/2 uur 1 uur Zie competitieoverzicht Zie competitieoverzicht Zie competitieoverzicht 
Softbal Heren 3 1/2 uur 1 1/2 uur 1 uur Zie competitieoverzicht Zie competitieoverzicht Zie competitieoverzicht