Procedure contributiebetaling

 1. De penningmeester heeft in januari 2017 aan alle leden een brief gestuurd, met het verzoek de contributie voor 1 april 2017 te voldoen.
  Uiteraard staat het contributiebedrag in die brief vermeld.
 2. Dit contributiebedrag is gebaseerd op de status van het lid per 1 november 2016.
 3. Bij jeugdleden* geldt de contributie die bij hun leeftijd hoort, die zij in 2017 bereiken.
  Word een lid in 2017 tien jaar, dan geldt het contributiebedrag van een 10-jarige.
 4. Indien een lid onverhoopt na 1 november 2016 zijn lidmaatschap heeft opgezegd, dan is hij of zij alsnog het gehele contributiebedrag van seizoen 2017 verschuldigd.
 5. Mutaties van spelend lid naar niet-spelend lid kunnen ook alleen per 1 november geëffectueerd worden.
  Mutatie naar niet-spelend lid na 1 december zou het lid anders ontslaan om aan de verplichting van punt 4 te voldoen.
 6. De leden kunnen de contributie in twee delen voldoen; één termijn tot 1 februari 2017 en de tweede termijn tot 1 april 2017. Uiteraard mag de contributie ook in één keer worden overgemaakt als het ten alle tijden, maar voor 1 april 2017 binnen is.
 7. Indien een lid op 1 april 2017 de contributie niet heeft voldaan, kan er niet deelgenomen worden aan de trainingen en wedstrijden.
  Het lid is daarmee automatisch geschorst totdat de contributie is voldaan!
  Het betreffende lid en coach zullen door de penningmeester op de hoogte gebracht worden dat er niet getraind en/of gespeeld mag worden.
 8. Zodra de contributie is voldaan, dan kan er direct weer getraind en gespeeld worden.
 9. Indien een lid problemen heeft met betalen van de contributie, dan dient hij of zij per direct de penningmeester op de hoogte te stellen!
  De penningmeester is bereidt om een betalingsregeling met desbetreffend lid te treffen.
  Deze regeling wordt vertrouwelijk behandeld en op papier gezet.
  Een lid dat niet (meer) aan zijn verplichting(en) kan voldoen, zal zelf direct contact op moeten nemen met de penningmeester.
  Als dit niet gebeurt, zal na het verstrijken van de (bepaalde) deadline, het lid onmiddelijk geschorst worden.
  Bij uitblijven van betaling wordt het lidmaatschap voor desbetreffend lid (na stemming tijdens de ALV) ontzegt.
 10. Niet kunnen spelen vanwege blessures, werk, familieomstandigheden etc. is geen reden om de contributie niet te betalen!
 11. Restitutie van de contributie door bijvoorbeeld niet kunnen spelen i.v.m. blessure, werk, familieomstandigheden etc. is niet mogelijk.

* Jeugdleden zijn leden tot en met 17 jaar

De contributiedebedragen voor 2017 zijn:

Senioren (vanaf 18 jaar) € 211,00
Dubbellid € 221,00
Leden van 10 tot 18 jaar € 152,00
Leden tot 10 jaar €  95,00
Niet-spelend lid €  65,00